Bevattningsvagn

Bevattningsvagnen är perfekt för bevattning, påfyllning av dricksvatten till djur, med mera.

Vagnen kompletteras med spridarramp eller slanganslutning (slang eller kulventil för att bara kunna släppa ut vattnet där man önskar).

Om du har andra behov eller önskemål om lösning så kan vi tillsammans modifiera för att få slutprodukten Du önskar!

Bevattningsvagn på släp med slanganslutning

Bevattningsvagn tillverkas i sammarbete med vår partner Kristianstad Diesel & Hydraulik

Logotype for Kristianstad Diesel & hydraulik